FANDOM


MistrzowieEdytuj

Mistrz jest dowódcą, mentorem i przyjacielem każdego Zakonnika. Za swoje decyzje odpowiada przed własnym sumieniem oraz Królem. Reprezentuje Zakon, może zawierać wszelkie umowy i traktaty. Mistrz pełni swoją funkcję dożywotnio lub do momentu zrzeknięcia się jej. Może wskazać swojego następce. Jeśli tego nie zrobi, nowy Mistrz wybierany jest przez wszystkich Paladynów.

Trian FaithbringerEdytuj

Pierwszy Mistrz Zakonu, który odbudował to bractwo na południu Azeroth. Zaginął.

Althar HartwellEdytuj

Jeden z najwybitniejszych Paladynów, drugi Mistrz Zakonu. Został zamordowany przez skrytobójce nasłanego przez Morskie Bractwo.

Lathan de LarckEdytuj

Trzeci Mistrz Zakonu. Mimo ogromnych chęci, nie radził sobie z kierowaniem Zakonu. Kilkukrotnie znikał na wiele tygodni, zostawiając Zakon samemu sobie. Po pewnym czasie Paladyni uznali, że czas wybrać nowego Mistrza, którym został Gamesh. Lathan wrócił jednak, a jego następca oddał mu władzę. Taki stan nie trwał jednak długo, gdyż De Larck ponownie zniknął. Jak sie później okazało, utracił wiarę w Święty Blask i został Rycerzem Śmierci w służbie Króla Lisza.

Gamesh LightheartEdytuj

Czwart Mistrz Zakonu. Pełnił swoje obowiązki bardzo długo. Jednak, gdy otwarty został Mroczny Portal, Gamesh poświęcił się całkowicie walce za nim i zaniedbał Zakon. Zaginął.

Xighor SnowblazeEdytuj

Piąty Mistrz Zakonu, ale pierwszy rasy krasnoludzkiej. Młodszy brat Kahendorta. Przez wielu uważany za godnego kontynuatora myśli Althara. Znany był ze swojej łagodności i wręcz ojcowskiego podejścia do Zakonników. Mimo, że zaginął juz jakiś czas temu, Paladyni nie zdecydowali się wybrać nowego Mistrza, wciąż mając nadzieje na odnalezienie Xighora.

Kadra oficerskaEdytuj

Komtur to zastępca Mistrza, który winnien sprawować jego obowiązki, jeśli ten jest nieuchwytny lub nie został wybrany nowy. Komtur powinnien cechować się dobrą opinią pośród ludu, odwagą, przekonaniem o słuszności sprawy, a także głęboką wiarą w Święty Blask. Komtur ma zaszczyt dzierżyć sztandar Zakonu podczas bitew.

W przeszłości kadra oficerska Zakonu była różnie nazywana. Mieliśmy więc Kapitanów, Oficerów czy Rotmistrzów. W gruncie rzeczy nie różniły się one od siebie zbytnio.

Kahendort SnowblazeEdytuj

Krasnoludzki Kapitan. Starszy brat Xighora Snowblaze.

Belian AnadhunEdytuj

Ludzki Kapitan. Swego czasu, w akcie szaleństwa, zaatakował Keythiana i Hannike. Nawrócił sie później i został kapłanem.

Megrom StalobrodyEdytuj

Krasnoludzki Oficer. Zaginął.

Keythian SemuaEdytuj

Ludzki Komtur. Aktualnie przebywa w Nortrend. Nie żyje.

PaladyniEdytuj

Rycerze Światłości to trzon Zakonu, biorący czynny udział w jego życiu. Stanowią o jego sile i potędze, powinni być wzorem do naśladowania. Są gotowi w każdej chwili podjąć misję, jaką wyznaczy im Mistrz, bądź Król. Ci, którzy posiadają uczniów, winni składać raporty z przebiegu ich szkolenia co najmniej raz na miesiąc. Paladyn ma prawo do reprezentowania Zakonu wobec osób trzecich, również wyższych rangą, tak, jakby jego słowa były słowami całego Zakonu, a także do noszenia zbroi i tuniki zakonnej. Z ważnych powodów mają prawo do opuszczenia Zakonu na czas załatwienia swoich spraw, o ile otrzymają pozwolenie od Mistrza lub Komtura. Warto pamiętać, że Ci którzy nie wypełniają swoich obowiązków, mogą zostać zdegradowani lub wydaleni z Zakonu.

AlgorindEdytuj

Ludzki Paladyn. Dawniej był przybocznym Uthera. Jeden z pierwszych, który pomagał Mistrzowi Trianowi odbudowywać Zakon. Zaginął.

ArchibaldEdytuj

Ludzki Paladyn. Był członkiem Szkarłatnej Krucjaty. Został zamordowany.

DominusEdytuj

Krasnoludzki Paladyn. Był nauczycielem walki w Zakonie. Od jego imienia nazwę wziął pagórek za Garnizonem, gdzie odbywały i odbywają się treningi. Dominus zaginął.

DramilEdytuj

Krasnoludzki Paladyn. Uczeń Nixosa de Luittae. Zaginął.

EngelierEdytuj

Ludzki Paladyn. Uczeń Kelthara. Zakonnik postawjający ponad wszystko zasady moralności Paladyna jak i zgłębianie się w filozofie światłości. Jego atutem jest nawiązywanie do korzeni Zakonu. Jedyną broń jaką toleruję w ręku Rycerza Światłości to Młot Dwuręczny.

ErlanEdytuj

Ludzki Paladyn. Uczeń Xighora Snowblaze i Megroma Stalobrodego. Pojawiał się w Zakonie wielokrotnie, za każdym jednak razem znikał. Charakterystyczna była jego czerwona zbroja. Zaginął.

GartEdytuj

Ludzki Paladyn. Swego czasu zaginął i stracił pamięć. Uczeń Reinolda. Aktualnie przebywa na Northrend. Zaginął.

Gernand Edytuj

Ludzki Paladyn pamiętający czasy starego Zakonu. Zaginął.

Hannika VavionEdytuj

Ludzka Paladynka, pełniąca obowiązki Werbunkowego. Uczennica Xighora. Jedna z najlepszych medyków Zakonu. Przebywa w Elwynn.

HolgarEdytuj

Ludzki Paladyn. Uczeń Xighora Snowblaze. Zaginął.

IzildinEdytuj

Elficki Paladyn. Uczeń Keythiana. Zaginął.

KeltharEdytuj

Ludzki Paladyn. Zrzekł sie stanowiska Komtura Zakonu. Aktualnie przebywa na Northrend, jako Oficer Ekspedycji Przymierza. Podobnie jak Reinold jest członkiem Kapituły Rycerstwa Stormwind. Zginął w bitwie pod Bramą Gniewu.

NixosEdytuj

Ludzki Paladyn. Stracił wiarę w Światłość. Zginął, zabity w Duskwood przez nieumarłą.

ReinoldEdytuj

Ludzki Paladyn z Lordaeronu. Uczeń Izildina Lightwalkera. Członek Kapituły Królestwa Stormwind. Zgniął na Northrend.

SilimEdytuj

Ludzki Paladyn. Uczeń Xighora. Niektórzy twierdzą, że zginął wraz z Reinoldem. Jednak żyje i aktualnie przebywa na Northrend.

RekruciEdytuj

Chętni do dołączenia do Zakonu zostają najpierw sprawdzeni z wiedzy o prawdach wiary Kościoła Światłości oraz umiejętności walki. Po pozytywnym przejściu wstępnej klasyfikacji kandydat zostaje wcielony jako Rekrut Zakonu Srebrnej Ręki. Zostaje mu przydzielony paladyn-mentor mający za zadanie pokazać mu życie w Zakonie i nadzorować jego trening. Rekrut ma obowiązek towarzyszenia mentorowi na jego misjach. Ostateczną formą sprawdzianu jest tak zwana "próba". Jest to zdarzenie, zaaranżowane przez mentora albo dziejące się przypadkowo na jednej z misji, które wywołuje wewnętrzną walkę w Rekrucie i pozwala sprawdzić czy w każdej sytuacji dominują u niego cechy Paladyna. Próba może niekiedy sprawdzać, czy Rekrut potrafi przełamywać swoje ewentualne lęki i słabości w chwilach zagrożenia. Po pomyślnym przejściu próby przyszłego Paladyna czeka złożenie Mistrzowi przysięgi na uroczystej ceremonii pasowania w Katedrze Światła w Stormwind w obecności wszystkich zakonników. Rekrut staje się oficjalnie Paladynem Zakonu Srebrnej Ręki, otrzymuje zbroję wraz z tabardem.

Aktualni rekruciEdytuj

Oto Ci, którzy wciąż starają się, by dołączyć do Zakonu:

Lother, Vayne, Vincent

Byli rekruciEdytuj

Kroniki zakonne podają bardzo wiele imion tych, którzy starali się o dołączenie do Zakonu. Mimo, że nie dane im to było historia nie może i o nich zapomnieć. Oto niektórzy z nich:

Adegard, Benjamin, Dalian (zdegradowany z rangi Paladyna), Forx, Geoff, Hebert, Kitha, Lathi, Lathor, Lorum, Luthias, Kseni, Marad, Mathilia, Sevi, Uthell, Wedris, Xandra.

Zobacz teżEdytuj

Zakon Srebrnej Ręki