FANDOM


Logo Srebrnej Ręki

Odrodzony Zakon Rycerzy Srebrnej Ręki

Zakon założony został przed Drugą Wojną przez arcybiskupa Alonsusa Faola i młodego kleryka Uthera, zwanego później Niosącym Światło. Wielu rycerzy i notabli Królestwa Lordaeron kształciło się w Zakonie, a ten cieszył się ogromnym poważaniem i autorytetem, szczególnie wśród rodziny królewskiej. Niestety, nadejście Płonącego Legiony oraz zdrada ucznia Uthera - księcia Arthasa - sprawiła, że Zakon, tracąc lwią część swoich ludzi, znalazł się na granicy upadku. Zgineli najbardziej znamienici paladyni, a Królestwo Lordaeronu upadło. Większość ludzi uznała, że to koniec - zarówno Zakonu, jak i całej ludzkości. Jednakże nad Azeroth raz jeszcze zaświeciło śłońce, demony zostały pokonane, a Zakon odrodził się na południu kontynentu - w mieście Stormwind.

O Zakonie Rycerzy Srebrnej Ręki Edytuj

Zakon Rycerzy Srebrnej Ręki to zgrupowanie paladynów, którzy swój żywot poświęcili Trzem Cnotom. Jest organizacją, która stara się kontynuować tradycje jakie pozostawił Sir Uther Lightbringer. Jej celem jest przywrócić dawną świetność Zakonu, by mógł zająć dawne, należne mu miejsce w społeczeństwie. Mozna powiedzieć, że po części już mu się to udało - cieszy się powszechnym szacunkiem, zwłaszcza w oczach Króla Stormwind, Varianna Vryna. Pojawia się wszędzie tam, gdzie dochodzi do czynów niesprawiedliwych, zagrożone jest życie niewinnych lub działają nieczyste siły - bandyci, nieumarli, demonolodzy, czy kultyści.

Garnizon Westbrook Edytuj

Garnizon

Garnizon Westbrook

Decyzją Rady Przymierza i na prośbę Mistrza Althara Hartwella Zakonowi Rycerzy Srebrnej Ręki za siedzibę przyznano Garnizon Westbrook znajdujący się przy granicy z ziemiami Westfall w Lesie Elwynn. Jest on domem każdego Zakonnika i z biegiem czasu powstawały wokół niego różne nowe zabudowania, by lepiej służyć tej organizacji. Każdy, bez względu na rasę czy wyznanie, kto ma sprawę do Zakonu zostanie bez problemu wpuszczony. Wyjątek stanowią osoby zamaskowane, próbujące się włamać, poszukiwane listem gończym, demony i nieumarli. Jeśli żaden Zakonnik nie znajduje się aktualnie w Garnizonie można zostawić wiadomość w specjalnie przeznaczonej do tego skrzynce (czytaj - wysłać list).

Życie ZakonnikaEdytuj

Życie zakonnika to droga pełna pracy, wyrzeczeń i poświęceń. Sami Zakonnicy mawiają, że pasowanie na Paladyna to dopiero początek. Władający potężnymi mocami Światłości, posłuszny rozkazom swoich przełożonych, ale jednocześnie wrażliwy i zawsze gotowy do niesienia pomocy - taki powinnien być każdy Paladyn. Warto zauważyć, że nie składają ślubów czystości - mogą więc posiadać rodziny. Jak jednak wygląda zwykły dzień Rycerza Światłości? Zazwyczaj rozpoczyna się modlitwą w kaplicy przy Garnizonie o świcie, a kończy wspólnym posiłkiem. Jesli Zakonnik nie ma wyznaczonej misji przez Mistrza, zajmuje się pomaganiem mieszkańcom Elwynn, zgłębianiem własnej wiedzy lub treningiem. Każdy Paladyn, który posiada swojego ucznia, winnien każdą wolną chwilę poświęcać jego szkoleniu, które nadzoruje Mistrz.

Zakonnicy spotykaja się na zebraniach orgnizowanych przez Mistrza lub Komtura, a także na wspólnych treningach. Często zdarza się, że Zakon organizuje szkolenia lub wykłady dla osób świeckich. Swego czasu pełnił również funkcje straży miejskiej w Stormwind.

Kodeks PaladynaEdytuj

Paladyn

Bo prawdziwa odwaga polega na tym by żyć i walczyć za to, w co się wierzy. – Kelthar Varis, Paladyn Zakonu

I. Paladyn kieruje się wewnętrznym nakazem szerzenia dobra, wiary w światłość i sprawiedliwości.

II. Paladyn poświęca swe życie w obronie niewinnych i walce ze złem.

III. Paladyn jest tarczą chroniącą świat przed plugawymi planami demonów i nieumarłych.

IV. Paladyn cechuje się odwagą, szlachetnością, honorem, walecznością, wielkodusznością, wiernością, a także uczciwością, dążeniem do prawdy i sprawiedliwości.

V. Najważniejszą rzeczą dla Paladyna jest ochrona niewinnych.

VI. Paladyn w walce winien być szlachetny, uczciwy i honorowy. Konflikt rozwiązać może pojedynkiem, ale tylko wtedy, gdy służyć by on miał wyższym celom.

VII. Paladyn poddać lub wycofać się może tylko wtedy, gdy siły wroga są trzy krotnie większe, lub na rozkaz dowódcy. Paladyn wycofuje się ostatni ochraniając przy tym kogo tylko zdoła.

VIII. Paladyn zachowuje się przyzwoicie i godnie wobec swego Króla i dowódców. Bez wahania wykonuje każde jego polecenie, jeśli nie koliduje ono z zasadami moralnymi i kodeksem.

IX. Paladyn nigdy nie walczy dla dóbr cielesnych i materialnych.

X. Paladyn winien iść przez życie według drogi światła, zasad moralnych i Kodeksu.

XI. Paladyn winien kodeks trzymać zawsze przy sobie, by w razie wątpliwości skorzystać z wiedzy w nim zawartej.

Organizacja ZakonuEdytuj

Zakon Rycerzy Srebrnej Ręki należy do struktur Kościoła Światłości, znajduje się więc pod patronatem Arcybiskupa Benedictusa. Jednocześnie jednak Mistrz Zakonu sprawuje władzę w imieniu Króla Stormwind. Członkowie Zakonu Rycerzy Srebrnej Ręki

Struktura ZakonuEdytuj

Pasowanie I

Pasowanie Beliana Andhuna i Nixosa de Luittae

RekrutEdytuj

Chętni do dołączenia do Zakonu zostają najpierw sprawdzeni z wiedzy o prawdach wiary Kościoła Światłości oraz umiejętności walki. Po pozytywnym przejściu wstępnej klasyfikacji kandydat zostaje wcielony jako Rekrut Zakonu Srebrnej Ręki. Zostaje mu przydzielony paladyn-mentor mający za zadanie pokazać mu życie w Zakonie i nadzorować jego trening. Re krut ma obowiązek towarzyszenia mentorowi na jego misjach. Ostateczną formą sprawdzianu jest tak zwana "próba". Jest to zdarzenie, zaaranżowane przez mentora albo dziejące się przypadkowo na jednej z misji, które wywołuje wewnętrzną walkę w Rekrucie i pozwala sprawdzić czy w każdej sytuacji dominują u niego cechy Paladyna. Próba może niekiedy sprawdzać, czy Rekrut potrafi przełamywać swoje ewentualne lęki i słabości w chwilach zagrożenia. Po pomyślnym przejściu próby przyszłego Paladyna czeka złożenie Mistrzowi przysięgi na uroczystej ceremonii pasowania w Katedrze Światła w Stormwind w obecności wszystkich zakonników. Rekrut staje się oficjalnie Palad ynem Zakonu Srebrnej Ręki, otrzymuje zbroję wraz z tabardem.

PaladynEdytuj

Rycerze Światłości to trzon Zakonu, biorący czynny udział w jego życiu. Stanowią o jego sile i potędze, powinni być wzorem do naśladowania. Są gotowi w każdej chwili podjąć misję, jaką wyznaczy im Mistrz, bądź Król. Ci, którzy posiadają uczniów, winni składać raporty z przebiegu ich szkolenia co najmniej raz na miesiąc. Pa ladyn ma prawo do reprezentowania Zakonu wobec osób trzecich, również wyższych rangą, tak, jakby jego słowa były słowami całego Zakonu, a także do noszenia zbroi i tuniki zakonnej. Z ważnych powodów mają prawo do opuszczenia Zakonu na czas załatwienia swoich spraw, o ile otrzymają pozwolenie od Mistrza lub Komtura. Warto pamiętać, że Ci którzy nie wypełniają swoich obowiązków, mogą zostać zdegradowani lub wydaleni z Zakonu.
Althar

Mistrz Althar Hartwell

KomturEdytuj

Zastępca Mistrza, który winnien sprawować jego obowiązki, jeśli ten jest nieuchwytny lub nie został wybrany nowy. Kom tur powinien cechować się dobrą opinią pośród ludu, odwagą, przekonaniem o słuszności sprawy, a także głęboką wiarą w Święty Blask. Komtur ma zaszczyt dzierżyć sztandar Zakonu podczas bitew.

MistrzEdytuj

Jest dowódcą, mentorem i przyjacielem każdego Zakonnika. Za swoje decyzje odpowiada przed własnym sumieniem oraz Królem. Reprezentuje Zakon, może zawierać wszelkie umowy i traktaty. Mis trz pełni swoją funkcję dożywotnio lub do momentu zrzeknięcia się jej. Może wskazać swojego następce. Jeśli tego nie zrobi, nowy Mistrz wybierany jest przez wszystkich Paladynów.

Oficer WerbunkowyEdytuj

Paladyn, który zostanie wybrany do rekrutowania nowych członków Zakonu. To stanowisko pojawia sie najczęśniej, gdy Paladyni wyruszają na jakąś misję poza Elwynn. Oficer Werbunkowy nie ma specjalnie większych uprawnień od zwykłego Zakonnika, jednak pod nieobecność Mistrza i Komtura przejmuje dowodzenie nad Garnizonem, a w sytuacjach kryzysowych może decydować za cały Zakon.

Historia Odrodzonego ZakonuEdytuj

Okres I - Czas TrianaEdytuj

Nowy Zakon Rycerzy Srebrnej Ręki założył Trian, sędziwy paladyn pamiętający jeszcze organizację Starego Zakonu. Chciał On zebrać tułających się po świecie rycerzy Srebrnej Ręki, by dać im dawną chwalę i siłę, by mogli tym samym ponownie służyć ludności. Początki były trudne, gdyż wielu nazywało siebie paladynami. Większość z nich była jednak ich marną imitacją i nieudolnym naśladownictwem, lub cieniem tego kim niegdyś byli. Dlatego Trian wprowadził ostrą segregację osób które chciały wstąpić do Srebrnej Ręki. Z powstaniem Zakonu, organizacja ta liczyła tylko trzy osoby rasy ludzkiej: Triana właśnie, Eira i Althar . Ten stan rzeczy utrzymywał się dość długo, a dokładniej do zniknięcia pierwszego Mistrza Odrodzonego Zakonu.

Okres II - Czas AltharaEdytuj

Silvana i Althar

Silvana i Althar

Chcąc utrzymać Zakon Althar przejął nad nim dowództwo, robił wszystko by wysiłek Triana nie poszedł na marne. To właśnie pod jego przewodnictwem Srebrna Ręka przeżywała swój największy rozkwit. Liczebność Zakonu stopniowo się zwiększała mimo przyjętej przez Triana i przestrzeganej zasady jakości nad ilością. W tym czasie w jego szeregi wstąpili tacy bohaterowie jak Uthgar (Kapitan Zakonu), Dominus (Trener sztuki walki), Lathan, Gamesh, Kahendort, Xighor czy Algorind wiernie mu służąc. W tym także okresie Stormwind z okolicami było raczej niebezpiecznym miejscem. Na ulicach spotkać można było wiele osób spod tzw. ciemnej gwiazdy. Uczciwi obywatele i przyjezdni okradani byli po środku miasta w biały dzień, a nieudolność straży tylko pogarszała sytuację. Mimo, że głównym celem było walka ze złem i tępienie nieumarłych, Zakon niegodząc się na wszechobecną niesprawiedliwość pozbył się złodziei i bandytów z miasta, przez co stracił na popularności, ponieważ wielu z mieszkańców dużo zyskiwało na współpracy z bandytami. Po wyborze Rady prawo się zaostrzyło, a Srebrna Ręki ponownie, mimowolnie stała się nieoficjalną Strażą Miejską. Prawdopodobnie zaostrzenie praw spowodowało powstanie pirackiej organizacji znanej pod nazwą Morskie Bractwo, której przewodniczył krasnolud Ghutar. Raz jeszcze główny cel Zakonu odszedł na drugi plan. Niemal przez cały okres trwania Nowej Srebrnej Ręki, Zakon walczył z piratami, by zapewnić bezpieczeństwo Przymierzu. Wiadomo było że przywódcy obu organizacji dość dobrze się znali i wzajemnie szanowali. Tak więc dzięki wspólnym działaniom Rady i Zakonu większość rzezimieszków opuściło mury Stolicy. Rada miała duży wpływ na rozwój Srebrnej Ręki. Althar jako doradca i zastępca Sillvany pozyskał siedzibę jaką był Westbrook Garrnizon przy granicy lasu Elwyn i Westfall. Zakon miał już dom. Pozostała jeszcze tylko kwestia oficjalnego zaakceptowania Nowej Srebrnej Ręki przez Kościół Światła. Niedługi czas po otrzymaniu siedziby, Althar udał się na audiencję do Arcybiskupa Benedictusa i po wyczerpującej rozmowie Zakon otrzymał oficjalnie pełne prawa i zwierzchnictwo Arcybiskupa. Wszystko było w jak najlepszym porządku do momentu śmierci Mistrza Zakonu, Althara Hartwella. Został on bestialsko zamordowany przez skrytobójcę wynajętego przez Morskie Bractwo.

Okres III - Próba reorganizacjiEdytuj

W toku pisania
Zakon

Zakon za czasów największej Świetności

Okres IV - czas GameshaEdytuj

Wraz z objęciem stanowiska Mistrza Zakonu przez Sir Gamesha Lighthearta nastąpił okres długo oczekiwanej stabilizacji. Zakonnicy uczestniczyli w regularnych zebraniach oraz wspólnych treningach. Wyklarował się system mentor-uczeń oraz prób przed pasowaniem. Sformalizowano również rangi zakonne. Odbyły się dwa zebrania z Kręgiem Druidów w lesie Elwynn oraz Ashenvale celem rozmów o potencjalnej współpracy na ziemiach plagi. W owym czasie nastąpiło również otwarcie Mrocznego Portalu i wojna z Płonącym Legionem na szczątkach planety Draenor, której Mistrz Gamesh oddał się całkowicie. Niebawem zaginął bez wieści, a na zebraniu w Katedrze jednogłośnie Mistrzem obrano Kapitana Xighora Snowblaze'a.

Okres V - czas XighoraEdytuj

W toku

Okres VI - czas KeythianaEdytuj

Okres VII - czasy HannikiEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj

Forum gildii

Kanał IRC gildii